Proč je kvalita překladu důležitá?

Překladatelské služby mohou být poměrně nákladné, přitom řada lidí dnes cizí jazyk do nějaké míry ovládá. Můžete se tedy ptát, proč za kvalitní překlad platit a co vám to přinese proti překladu zajištěnému nízkonákladově, vlastními silami nebo strojem. Zde se krátce pokusím odpovědět.

Pro firmy

Většina mých zákazníků jsou firmy, dovolím si tedy otázku zúžit na „Proč je kvalita překladu důležitá v podnikání?“

Ve shrnutí je hlavní důvod ten, že překlad je důležitou součástí procesu tvorby hodnot. Čtenářům je vcelku jedno (a často ani neví), že daný text je překladem z jiného jazyka. Z pohledu čtenáře je tedy kvalita překladu prostě kvalitou písemného projevu, a jako takový bude také posuzován, pravděpodobně bez nějakých „úlev“ na konto toho, že jde o překlad.

Je-li text určen pro zákazníky, není o nic méně součástí vaší prezentace a image než dobře vypadající web, hezké fotky zboží nebo příjemní prodejci. V době, kdy technický pokrok otevřel tolik nových způsobů komunikace, může být „obyčejný text“ někdy trochu upozaďován. Přesto je však i dnes text daleko víc než jen výplň. To lze nakonec odvodit i z pokračující poptávky po copywritingu a cen, které si dobrý copywriter může za svou práci říci.

A propos, znáte-li hodnotu dobrého copywritera, tím máte v podstatě otázku zodpovězenou i pro překlad. Představte si, že byste zaplatili slušné peníze za pořízení výborné copy pro váš web či produkt, ale následně nevěnovali stejnou pozornost překladu textu do dalších tří jazyků, v nichž prodáváte, a dostali jste mizerný překlad.

Klienti nakupující v dotčených jazycích neuvidí původní bezvadnou copy; uvidí pouze text, jehož kvalita je shora omezena tím, co byl překladatel schopen vyrobit. Z pohledu těchto zákazníků jste si tedy klidně mohli ušetřit i náklady na copywriting, jelikož uvidí pouze chabý text budící chabý dojem.

Ale my nechceme překládat zrovna marketing…

To nevadí, obdobné mechanismy fungují i jinde. Já například často pracuji s obchodními smlouvami a technickými dokumenty. To jistě není marketingový text, ale kvalita překladu zde má na hodnotu textu podobný dopad. U smlouvy je samozřejmě základním požadavkem, aby překlad nezkreslil její význam. Obzvláště špatný překlad může vést k nedorozuměním a odlišným očekáváním protistrany, která vám později mohou způsobit nepříjemný spor.

I tak je pravdou, že většina zákazníků dnes rozezná špatný překlad od adekvátního. Častějším problémem je rozeznat průměrný od skvělého. Například „průměrný“ překlad smlouvy nejspíše zachová její základní význam správně. Na to, aby text zněl přirozeně rodilému čtenáři, však nejspíše budete potřebovat více než průměr.

Proč to máte chtít? Protože takový překlad vám neudělá ostudu tím, že bude vypadat, jako že příliš nevíte, jak by se v daném jazyce měly psát smlouvy. Případně že jste se neobtěžovali si najmout někoho, kdo to ví, aby se na text podíval před tím, než ho ponesete na jednání. To může následně zhoršit vaši vyjednávací pozici vůči zahraničnímu partnerovi, pokud tento pojme dojem, že nejste schopni zajistit si kvalitní služby nebo vás to prostě nezajímá.

Co se týče technických dokumentů – řekněme, že máte servisní návod k průmyslovému strojnímu zařízení, jehož cílovou skupinou jsou profesionální technici provádějící opravy a údržbu. Zde je nutným minimem, aby překlad zachoval jednoznačnost a přesnost popisu jednotlivých částí zařízení a pořadí servisních kroků. Jinak se může stát, že někdo otevře hydraulický válec, aniž by předem odtlakoval soustavu. Načež bude potřebovat dva týdny úrazové dovolené na zhojení výsledného otoku a vaše právní oddělení bude v mezidobí řešit, kdo zaplatí ošetřovné.

Opět platí, že na chybu takovéhoto kalibru by musel být překladatel vskutku neschopný. Navíc jsme předpokládali, že jde o profesionální techniky, a ti by nejspíše neotevírali natlakovanou hydrauliku jenom proto, že jim to návod říká. Ale je-li manuál nejasný v popisu kroků a dílů, používá složité formulace nebo nemá nejpřesnější terminologii, může to znamenat zbytečný čas navíc strávený jeho louskáním, když už se měl v té době dělat další úkol na pořadu. Jde-li o text pro interní použití, ztrácíte efektivitu práce ze zcela zbytečného důvodu. Je-li to pro zákazníky, můžete získat špatnou pověst za dodávání nejasných návodů.

Závěrem

Bez ohledu na obor textu a specifika mechanismu obecně platí, že dobrý překladatel neponíží obchodní hodnotu původního textu. Skvělý překladatel ji může i mírně zvýšit, pokud původní text nebyl nejlepší. To se nestává často, ale sám jsem měl pár zakázek, kde byl zdrojový text špatně napsaný a pravidelně jsem znění překladu pozměňoval ve snaze odstranit největší kameny úrazu. Odhadoval jsem zamýšlený význam a vyplňoval mezery proto, aby někdo další, kdo to bude číst po mně, už nemusel.

I tak asi ale lze říci, že úroveň služby očekávaná od překladatele spočívá „pouze“ v zachování obchodní hodnoty původního textu. To sice nezní jako prestižní činnost, ale stále jde o udržování hodnoty vašich investic. Mechanikovi byste také nevyčetli, že nedokáže Favorit vyladit tak, aby jel jako Superb. Nejspíše byste mu ale vyčetli, pokud by Superb po návratu ze servisu jezdil jako Favorit. A pokud vezmete starou rachotinu k dobrému mechanikovi, je šance, že ji alespoň spraví na úroveň zachovalého veterána.

Pro soukromé osoby

Výše jste si přečetli mé exposé o hodnotě dobrého překladu v podnikání. Ale co když jste soukromá osoba poptávající službu pro vlastní potřebu? Stojí vám za dodatečnou starost (a náklady) pořídit si lepší než jen dostatečný překlad?

Budu zde upřímný: Nakupovat profesionální překlady jako spotřebitel z vlastní kapsy není zrovna levné. Firma může náklad ospravedlnit tím, že jde o investici do podnikání. Zda tak můžete učinit i vy záleží zejména na tom, k čemu překlad potřebujete. V některých situacích může být překlad od kamaráda za dobré slovo a dvě piva rozumnějším řešením.

Přijdete-li se svým textem za mnou a já budu mít pocit, že to je ten případ, řeknu vám to. Ano, opravdu jsem to už párkrát udělal, i za cenu nějaké ztráty výdělku. Je vždy na vás, zda řeknete, abych překlad udělal, ať to stojí, co to stojí. Nebo zda si řeknete, že to stojí moc a nakonec to odpískáte.

Akademické překlady

Pro soukromé a polosoukromé klienty často pracuji s výzkumnými články v ekonomii (kterou jsem vystudoval). „Polosoukromými“ klienty zde myslím výzkumníky, pro které dělám korekturu článků v angličtině určených k publikaci v zahraničních odborných časopisech. Tam většinou spolupracuji přímo s konkrétními akademiky spíše než s celou institucí. Zde je jistá rozpočtová vůle v podobě grantového financování, které lze použít i na překlady a korektury článků. V tomto případě bych řekl, že zajistit si kvalitní služby za to určitě stojí.

Jako překladatel vám nemohu vylepšit design studie ani výsledky. Mohu vám ale zajistit, že text práce bude vypadat téměř nebo úplně tak, jako by jej psal rodilý mluvčí. To je jistě pro porotu spíš vedlejší ohled. Na druhou stranu ale výzkumný článek je výstupem několikaměsíční nebo i delší práce. Lepší časopisy přitom mívají velmi přísná publikační kritéria, jelikož mají zpravidla daleko více zájemců, než kolik se jich může do jednoho vydání vejít.

V tom případě myslím, že každá trocha je dobrá, a asi by byla škoda riskovat ztrátu bodů jen proto, že text neprošel korekturou, případně jí prošel u někoho, kdo příliš nevěděl, co dělá. Externí korektura vám také při psaní článku umožní zabývat se méně skvělostí vaší angličtiny a více samotným obsahem výzkumu, jelikož víte, že jazykové věci po vás ještě projde odborník.

Čistě soukromé poptávky

Co se týče zcela soukromě zadávaných poptávek placených z vlastní kapsy, poměrně často mě lidé žádají o překlad nebo korekturu abstraktů diplomových prací.[1] V mnoha zemích EU (včetně ČR) je nyní povinné dodat nadpis, abstrakt a / nebo klíčová slova bakalářských a magisterských prací v angličtině, a to i tehdy, je-li práce samotná ve vašem rodném jazyce. Většina škol však, pokud vím, v těchto situacích nesráží zásadní množství bodů za pochybnou angličtinu, jelikož s menší než dokonalou znalostí jazyka se v zásadě počítá.

Měl by tedy student ze svých příjmů z brigády platit drahého freelancera za překlad? Upřímně musím říci, že to asi není nezbytné. Alespoň pokud víte, že u vás na škole se za špatnou angličtinu body nestrhávají. Nebo jste-li pevně rozhodnutí udělat dobrý dojem, což samozřejmě respektuji. Přesto zde mohu prozdradit, že krátké (do 250 slov) části kvalifikačních prací pro studenty překládám s výraznou slevou.


[1] Profesionální výzkumné články většinou překládám / koriguji pouze v ekonomii, kterou mám vystudovanou (a v příbuzných oborech). Abstrakty diplomových prací však přijímám i v řadě dalších oborů (i když ne ve všech).