Odborný a obecný překlad

Překlad odborných a obecných textů z češtiny do angličtiny nebo z angličtiny do češtiny

Cena: 350 Kč / NS

NS = normostrana = 1.800 znaků včetně mezer. Účtuji podle délky zdrojového textu.

Služba zahrnuje

 • Profesionální překlad vašeho textu do plynulé angličtiny srovnatelné s projevem rodilého mluvčího / do rodilé češtiny
 • Kontrolu kvality: překlepy, gramatika, terminologie, styl, větná skladba atd.
 • Vhodnou úpravu formátování: formátování a vzhled textu zachovám co nejvíce podobné předloze; špatné nebo rozbité formátování opravím, pokud to jde
 • Drobnosti navíc: Pokud najdu chyby ve zdrojovém textu, upozorním vás na ně. Bude-li v textu něco nejasného, zeptám se vás; jinak pracuji samostatně a nemusíte mě „řešit“.

Co tím získáte

 • Lepší dojem pro čtenáře: Dobrý překlad na čtenáře lépe působí a lépe vás reprezentuje. Ukazuje, že vám na kvalitě vaší prezentace záleží a komunikuje vaši profesionalitu.
 • Konkurenční výhodu: Nepříliš dobré překlady, zejména ve směru do angličtiny, jsou v Česku bohužel docela běžné. Na druhou stranu vám to ale dává příležitost vyniknout, pokud váš překlad bude dobrý.
 • Snížení rizika vícenákladů: Překlad si lze „levně“ zařídit různě. Od kamaráda, od kolegy v práci, od překladače na internetu. Tyto možnosti však s sebou nesou nemalé riziko, že někdy později z toho někde vznikne problém. Zákazník, obchodní partner nebo jiný čtenář si může stěžovat, že text není kvalitní, nebo že mu není rozumět. Někdo vám ho i může vrátit k přepracování. Dobrým, profesionálním překladem se těmto problémům vyhnete.

Máte zájem?

Napište mi na jansky@prekladyjansky.com!

Angličtinu studuji a používám už téměř 30 let. Už dávno to pro mě není „cizí“ jazyk. Překládám profesionálně od roku 2016. Za tu dobu jsem přeložil kolem 7.000 normostran (asi 1,8 milionu slov) a zpracoval přes 300 zakázek pro desítky klientů.

Moje reference


Co dalšího vám mohu poskytnout

 • Konzultaci nákladů: Pokud potřebujete omezit náklady na překlad, existují různé možnosti. Mohu vám poradit, které jsou v dané situaci vhodné či nevhodné.
 • Korekturu: Text už přeložený máte, ale nejste si jisti, jestli je jazykově dobrý? Mohu ho prohlédnout a zhodnotit, zda a jak moc potřebuje opravit, a následně to i udělat, pokud se tak rozhodnete.

Jaké druhy textů překládám

Nejvíce zkušeností mám s texty:

 • Obchodněprávními: smlouvy, obchodní podmínky, výroční zprávy, účetní výkazy, převodní ceny atd.
 • Obchodně-provozními: různé běžné firemní a organizační dokumenty, prezentační materiály atd.
 • Odbornými: zejména v ekonomii, kterou mám vystudovanou, a příbuzných oblastech
 • Technickými: manuály, směrnice, bezpečnostní listy, popisy zařízení, pracovní postupy atd.

…ale překládám i další druhy textů; neváhejte se zeptat!

Co od vás budu potřebovat

Text k nahlédnutí

Bez prohlédnutí textu k překladu si „ani neškrtnu“. Musím zvážit:

 • Jestli daný text dokážu kompetentně přeložit: Mám poměrně široký oborový záběr a zkušenosti, ale „úplně všechno“ také nepřekládám.
 • Přesnou délku textu, tj. počet znaků nebo slov. Bez toho nemohu nabídnout cenu ani termín.
 • Jak náročný překlad bude: Jinak se může stát, že bych „koupil zajíce v pytli“ a slíbil práci za podmínek, které se později ukážou jako nesplnitelné. To by pak bylo nepříjemné pro mě i pro vás.

Ke všem těmto věcem potřebuji text prohlédnout, ideálně celý. Nemáte-li jej zatím celý k dispozici, potřebuji alespoň reprezentativní vzorek. Nejrychlejší je, když mi text přiložíte hned k úvodní poptávce. Pokud ne, stejně to bude to první, o co vás požádám.

Zaslání textu k nahlédnutí je pro vás zcela nezávazné. Se zaslaným textem nakládám jako s důvěrným, bez ohledu na to, zda se nakonec dohodneme na spolupráci, či nikoliv.

Návrh termínu

Pokud máte termín, do kterého musí být hotovo, nebojte se mi ho sdělit. Řeknu vám hned, zda ho mohu stihnout. Pokud konkrétní termín nemáte, navrhnu vám ho sám.

Pro představu, text o rozsahu 100 normostran (asi 25–30 tisíc slov) může být hotov cca. za tři týdny. Dvakrát delší text trvá zhruba dvojnásobně dlouho; dvakrát kratší zhruba dvakrát méně.

Pro větší nebo spěchající projekty je možné stanovit prioritní pořadí textů k překladu a dodávat postupně, abyste to hlavní mohli použít dříve.


Snížení nákladů pomocí CAT software

Někdy se prostě musíte vejít do omezeného rozpočtu. Pro některé druhy textu může být vhodné využít specializovaný překladatelský software, který může v určitých situacích snížit náklady.

Nefunguje to však vždy a všude. Rád vám poradím, zda je u vaší zakázky potenciál k úspoře touto cestou.

Překlad pomocí CAT

CAT je software pro překladatele, který zjednodušeně řečeno automaticky doplňuje ty části překladu, které jsou shodné s něčím už dříve překládaným. Za takto doplněné shody pak lze poskytnout poměrnou slevu. Nejedná se o strojový překlad. V CAT stále překládá člověk, software pouze doplňuje jeho vlastní starší překlady z databáze.

Software tohoto druhu mám k dispozici (konkrétně SDL Trados) a mohu v něm část / celý překlad udělat. Program však může doplnit shody jen z těch textů, které byly přeloženy taktéž v něm. Zpětně do něj nahrát překlady udělané v jiném programu nejde. Proto je třeba se na jeho použití domluvit předem.

Řešení je vhodné: Tam, kde se značná část textů doslova nebo téměř doslova opakuje. Hojně se využívá v technických a administrativních překladech – návody k použití, bezpečnostní listy, aktualizace starších dokumentů apod.

Můžete očekávat úsporu řádově: Nejde předem příliš říci – liší se podle toho, jak časté je v textu doslovné opakování. Může jít o 15 – 40 % z ceny té části textu, která se dělala v CAT. Při dlouhodobé spolupráci míra úspor postupně roste, jak přibývá podobných textů už dříve přeložených.

Termín dodání

Závěrem ještě poznamenám, že řešení, které o X % sníží náklady, obvykle v podobné míře zkrátí i termín dodání.


Obchodní podmínky

Na překlady mám živnost (hlavní činnost), fakturuji na vlastní IČO. Nejsem plátcem DPH.

Pokud spolupracujeme poprvé, mohu účtovat zálohu 30 %. Nebo místo zálohy můžeme vybrat kratší část textu, kterou zpracuji jako „pilotní zakázku“. Vy si ověříte, že dodávám, co jsem slíbil, a v jaké kvalitě. Já si ověřím, že mi po dodání zaplatíte. Následně můžeme pracovat dále už bez záloh.

U velmi rozsáhlých projektů (řádově nad 150 NS) a projektů, kde očekáváte delší přestávky v práci, se můžeme domluvit na fázovaném dodání a fakturaci. V tom případě fakturuji vždy jen to, co už je hotové a dodané vám.

Úplné obchodní podmínky