Jak snadno zařídit překlad webu za rozumnou cenu

V dnešní době se stále více obchodní činnosti přesouvá na internet. Webové stránky se proto staly nezbytnou součástí marketingové zbrojnice téměř každé firmy. Internet navíc nabízí dříve nevídanou možnost oslovit snadno zákazníky ze širokého zahraničí. Pro obyvatele malé a jazykově izolované země jako Česko je to zároveň příležitost i výzva. Kvalitní, profesionální překlad webu vám může otevřít dveře k novým možnostem.

V tomto článku

  1. Co je lokalizace webu a proč ji máte chtít
  2. Než začnete s lokalizací webu
  3. Čím se lokalizace webu liší od běžného překladu a co je třeba ošetřit
  4. Co by měl dobrý překladatel v rámci lokalizace webu udělat
  5. Na co si dát při překladu webu pozor
  6. Jak šetřit a jak nešetřit na překladu webu
  7. Tabulkové shrnutí: Překlad webu krok za krokem

Co je lokalizace webu a proč ji máte chtít

Kromě logistických otázek stojí expanzi do zahraničí v cestě také jazyková bariéra. Prvním krokem k jejímu překonání může být právě překlad webu do cizího jazyka. Angličtina je často první volbou, jelikož slouží jako tzv. lingua franca, tedy standardní mezinárodní jazyk pro obchodní a jinou komunikaci.

Anglická verze webu osloví zákazníky z velkých a bohatých anglofonních zemí (Británie a Irsko, USA a Kanada, Austrálie a Nový Zéland) v jejich rodné řeči. Zároveň může sloužit jako „záloha“ pro zákazníky ze zemí, pro které nemáte verzi v jejich místním jazyce. To je v jazykově roztříštěné Evropě celkem časté. Větším či rychle rostoucím firmám může anglická verze také sloužit jako prezentace pro potenciální partnery a investory z ciziny.

Jak ale k tzv. lokalizaci (překladu) webových stránek přistoupit? Není to nakonec tak snadné, jako nechat přeložit dokument ve Wordu. Ten prostě pošlete překladateli a on vám ho za čas pošle zpět hotový. Obvykle nemusíte nic moc dalšího řešit. Při překladu webu je však celá řada technických a logistických záležitostí, které je třeba ošetřit.

Naštěstí na to nemusíte být sami. I překladatelé jdou s dobou a dnes už vám někteří dokáží s lokalizací webu pomoci. Ve zbytku článku se pokusím nastínit, jak může probíhat překlad menšího až středního firemního webu. Ukážu vám, že velkou část jazykové práce může schopný překladatel udělat „na klíč“ s minimem úsilí na vaší straně.

Pokud nechcete číst podrobný komentář, můžete přeskočit na konec článku. Přehledná tabulka tam shrnuje praktická doporučení pro zákazníky.

Než začnete s lokalizací webu

Jazykové kompetence překladatele

Podívejme se napřed, jak by měl vypadat výsledný produkt, tedy lokalizovaný web. Z pohledu překladatele je hlavním cílem překlad webu do cizího jazyka (budeme předpokládat angličtiny) tak, aby nebylo poznat, že texty nepsal rodilý mluvčí.

To je důležité kvůli prezentaci a dojmu. Pokud bude angličtina nekvalitní, cizí čtenář to často pozná a jeho povědomí o vaší firmě může poklesnout. Představte si, že byste narazili na český web, který evidentně psal cizinec. Asi byste také zpozorněli a vaše důvěra v provozovatele webu by trochu poklesla. Přitom důvěryhodnost je pro úspěšný prodej zcela klíčová.

V Česku se může překladatelem stát téměř každý a je zde velký tlak na nízké ceny, což často vede k nekvalitním překladům. Zejména to platí při překladu do cizího jazyka. Ten obvykle kvůli nižší ceně vyhotovují nikoliv rodilí mluvčí, ale Češi. Málokdo z nich dokáže psát anglicky tak, aby výsledek nebyl poznat od projevu rodilého mluvčího.

Prvním krokem k úspěšné lokalizaci je tedy vybrat si překladatele, který má na tento úkol jazykové kompetence. Měl by si také umět poradit s různými druhy textů, které se na webu mohou vyskytnout. Marketing, právní jazyk v obchodních podmínkách, technické pojmy v popisu vašich produktů atd. Lokalizace webu často vyžaduje překladatele poměrně všestranného.

Technické řešení lokalizace webu: překlad v CMS

Předpokládejme, že jazykově dobrého překladatele už máte. Co dál bude třeba udělat? Druhým úkolem po jazykové správnosti je zvládnutí technické části práce.

Webové stránky jsou vnitřně „poskládány“ z celé řady drobných prvků. Systém pro správu obsahu (content management system, CMS – česky se také říká administrace webu nebo redakční systém) obvykle tyto prvky zobrazuje každý v jeho vlastní kolonce. Často v nějaké stromové struktuře, která více méně odpovídá veřejně zobrazené podobě webu.

Řada zákazníků si myslí, že tyto texty je potřeba překladateli z webu „vytahat“ do nějakého textového dokumentu. To však vůbec není pravda. Naopak, je to po všech stránkách horší postup. Pro vás znamená mnoho práce navíc s vytahováním textů a nasazováním překladů zpět do CMS. Pro překladatele znamená ztrátu cenné možnosti vidět jednotlivé části webu v kontextu.

V dřívějších dobách byly „vnitřnosti“ webů často technicky náročné a pracovat s nimi dokázal jen odborník. Dnešní CMS jsou však poměrně uživatelsky přívětivá. Technicky zdatný překladatel by měl dokázat pracovat přímo v nich. Tím se vyhnete celé anabázi s extrakcí textů do Wordu či Excelu a nasazováním jejich překladů na web.

Pracovní větev a náhled webu

Ideální je situace, kdy překladateli připravíte pracovní větev webu. To může být v podstatě druhá kopie současného českého webu, kterou pro začátek necháte vyplněnou českým textem. Překladateli zřídíte přístup do CMS a on české texty přepíše anglickými.

Přístupová práva překladatele samozřejmě mohou být omezena jen na editaci textů. Dávat mu plný (administrátorský) přístup by nemělo být nutné a není to ani moudré. Vyhnete se riziku, že překladatel v důsledku náhodné chyby rozbije něco v technickém nastavení webu.

Velmi také pomůže, pokud si překladatel může zobrazit náhled své pracovní verze webu. Tedy vidět stránky tak, jak budou vypadat online. To mu umožní důkladně zkontrolovat, že je vše přeložené a že překlady jednotlivých prvků se k sobě hodí a tvoří dobře působící celek.

Pracovní větev a náhled webu přitom nemusí být během překladu dostupné veřejnosti. Mohou běžet jako soukromá (private) verze na vašem serveru. Do živého (live) umístění ji přesunete až po dokončení překladu. Zákazníkům a vyhledávačům tedy web ukážete teprve, až bude hotový a připravený.

Čím se lokalizace webu liší od běžného překladu a co je třeba ošetřit

Jak už jsem nastínil, překlad webových stránek je organizačně složitější než překlad textového dokumentu. Obzvlášť pro větší weby to může znamenat kromě překládání poměrně dost další práce. Prvním krokem, který by s vámi váš překladatel měl absolvovat, je příprava rozpočtu a harmonogramu. Jako zákazník nejspíš budete chtít znát co nejpřesnější rozpočet co nejdříve.

Za normálních okolností jsou v tomto ohledu překlady přívětivým zbožím, jelikož se obvykle účtují podle délky textu. U dokumentu ve Wordu vám tak překladatel většinou sdělí cenu a termín hned v odpovědi na vaši úvodní poptávku. Není třeba vykazovat a sledovat odpracované hodiny ani se tetelit, zda zakázku neprodraží vícepráce.

U překladu webu to však často tak snadné není. Pokud máte přesně spočítán rozsah všech textů na webu (včetně backend textů jako SEO popisky, štítky atd.) v normostranách nebo slovech, pak ano. Překladatel nejspíše zná svou sazbu za normostranu či slovo a cenu vám připraví tak, že jimi váš délkový údaj prostě vynásobí. A když zná délku textů, obvykle vám může rovnou nabídnout i termín.

Měření délky textů na webu

Potíž je ale ve zjištění oné souhrnné délky všech textů. CMS systémy obvykle funkci automatického výpočtu nemají a vývojáři si běžně nevedou o textovém rozsahu webu vlastní záznamy. Často tedy ani zákazník sám nemá moc přesnou představu o tom, kolik textu na webu vlastně má.

Ze zkušenosti vím, že zákazníci rozsahy svých webů častěji podceňují, než přeceňují. To někdy může vést k nepříjemným překvapením. Třeba až při zadání webu k překladu zjistíte, že je dvakrát delší, než jste si mysleli. Tím pádem není šance vejít se do rozpočtu, který jste si připravili, a je třeba hledat nové řešení situace.

Radím tedy udělat si alespoň přibližnou představu ještě před tím, než si stanovíte rozpočet. To můžete udělat třeba jen prostým zkopírováním textu všech nebo většiny stránek webu do Wordu pomocí copy-paste (Ctrl+C, Ctrl+V). Word má vestavěnou funkci měření počtu znaků (obvykle dostupná na liště vlevo dole), která vám hned ukáže, jak jsou texty dlouhé.

Pokud na to nemáte čas nebo je web příliš velký, dalším řešením je celý text webu vykopírovat např. do tabulky v MS Excel. CMS systémy na to někdy mají vestavěnou funkci, která takto ihned zkopíruje celý web. Excel sám délku měřit neumí, ale je snadné z něj text zkopírovat do Wordu a změřit ji tam.

Pokud ani toto řešení není dostupné, schopný překladatel si web dokáže orientačně změřit sám. Pravděpodobně tím, že si prostě dá tu práci navíc a texty si z webu zkopíruje ručně. U obřích webů se stovkami podstránek to však není reálné. Není-li možné text z webu vytáhnout automaticky, asi nezbývá, než se předem dohodnout pouze na ceně za normostranu.

Překladatel pak bude překládat stále dál a může vás přinejlepším upozornit, dosáhne-li délka přeložených textů nějakého předem domluveného limitu. Toto řešení je však trochu let naslepo a doporučuji se mu vyhnout, pokud můžete.

Rozpočet, harmonogram a fázované dodání

V ideálním případě si překladatel připraví (z textů vytažených z webu buďto vámi nebo jím samotným) tabulku, kde bude rozepsána délka webu dle jednotlivých podsekcí. Například délka všech článků na blogu, všech produktových stránek, obchodních podmínek atd.

Díky tomu získáte přehled, kolik čeho na webu vlastně máte. Lze pak snadno dopočítat finanční i časové náklady na překlad jednotlivých sekcí. Pokud potřebujete ušetřit, lze v této fázi vybrat části webu, které se nemusí překládat, případně které se přeloží nějakým nízkonákladovým řešením.

Stejně tak lze stanovit prioritní pořadí pro překlad jednotlivých částí, včetně dílčích termínů dodání. To se hodí, pokud potřebujete anglický web spustit co nejdříve a nechcete čekat, až bude přeložen celý.

Jak asi tušíte, připravit takovýto přehled pro jakýkoliv větší web je poměrně dost práce. Může jít snadno o několik hodin. Překladatel za vás tuto práci může udělat, ale nejspíš to nebude zadarmo. Někdo vám ji naúčtuje jako samostatnou službu, někdo si na to konto řekne o trochu vyšší sazbu za normostranu. Tak či tak je to jeden z důvodů, proč překlady webů stojí víc než překlady běžných textů.

Co by měl dobrý překladatel v rámci lokalizace webu udělat

Nyní už tedy máte vybraného překladatele, který má přístup k pracovní větvi webu v CMS včetně náhledu, a připravený rozpočet a harmonogram práce. V tuto chvíli si jako zákazník můžete poněkud vydechnout, neboť většina zbytku práce je už na překladateli samotném.

Co by měl při překladu webu udělat a co od něj můžete čekat? Mohu mluvit za sebe a popsat, co obvykle při překladech webů dělám já:

Překlad

Nepřekvapivě. Texty přeložím do angličtiny srovnatelné s úrovní rodilého mluvčího.

Ohled na kontext

Nestačí jen otrocky překládat slovo od slova. Marketingové texty je třeba přeložit stylem, který je v anglickém marketingu běžný. Právní texty je třeba přeložit jazykem právním. Příběh vaší značky nebo profily vašich vedoucích pracovníků je dobré překládat příjemným, „lidským“ tónem. A tak dále. Weby mohou být svým obsahem rozmanité a jejich překladatel musí někdy být trochu chameleon.

Základní kontrola kvality

Tu dělá každý překladatel vždy, nebo by alespoň měl. Znamená to, že si text po sobě čte a případně upravuje tak, aby v něm nebyly překlepy, gramatické a slohové chyby atd.

Rozšířená kontrola kvality a funkčnosti

Zde se zúročí možnost živého náhledu webu, kterou jste překladateli poskytli. Při této kontrole si přeloženou stránku zobrazím a podívám se na ni okem pozorného návštěvníka-hnidopicha.

Sedí jednotlivé prvky k sobě? Nezbyl někde v rohu nepřeložený button (tlačítko)? Udělal jsem správně formát nadpisů (heading)? Má obrázek vyplněný alt text? A tak dále.

Překlad / úprava technických prvků

Zde se opět projeví výhoda překladu přímo v CMS. Pokud bych překládal texty vykopírované vámi do Wordu, k technickým prvkům webu a backend textům se nejspíš vůbec nedostanu a budete si je muset řešit sami, jak umíte.

Pokud pracuji v CMS, všechny tyto prvky tam obvykle vidím. Mohu přeložit SEO popisky, přičemž jako překladatel vím (nebo si udělám rešerši) jak nejlépe přeložit vaše klíčová slova.

Zkontroluji, zda přeložený text nepřesahuje délkový limit Googlu pro SEO popisky (aby se ve vyhledávání nezobrazil useklý). Případně jej citlivě upravím, aby se vešel. Přeložím popisky a alt text obrázků. Všechny interní hyperlinky přesměruji na anglickou verzi příslušné stránky. A další, co je třeba.

Podotknu, že pokud tyto backend texty překládám, také si účtuji jejich délku. Jednotlivě jde sice o drobnosti, ale za celý web se mohou nasčítat na několik normostran. V každém případě o jejich délce dostanete ode mě přehled.

Odevzdání

Když je web hotov, dám vám vědět. Je pak na vás si celý web prohlédnout a odzkoušet na své straně, zda je vše v pořádku. Pokud jsme byli domluveni na fázovaném dodání, avizuji dokončení každé fáze, abyste ji mohli co nejdřív nasadit.

Pokud jsem pracoval v CMS, měl by být web po textové stránce plně hotový a připravený k okamžitému zprovoznění bez další práce z vaší strany. Samozřejmě do vašeho zázemí nevidím a je možné, že váš webmaster bude mít ještě nějakou práci s technickými úkony. Ale po jazykové a textové stránce dodávám v podstatě dílo „na klíč“, jen s nutným minimem práce pro vás.

Doplňkové služby

Máte-li zájem, je možné se za příplatek domluvit na dalších službách nepřímo souvisejících s překladem webu. Pokud zákazník překládá web, je to často v rámci nějaké širší snahy o expanzi do zahraničí. Při tom může vyvstat celá řada dalších potřeb, s nimiž může schopný překladatel pomoci.

Máte například firemní slogan, který prominentně figuruje na webu i v jiných materiálech, ale je česky? Pomohu vám vybrat jeho vhodný překlad. Mohu i připravit varianty a podrobně vysvětlit, jaký odstín významu ta která verze má. Vy mi zase můžete říct, jaká je za sloganem myšlenka či vize, a společně to sladíme.

Také vám mohu pomoci přeložit texty k produktovým videím, příspěvky na sociální sítě, nebo i obyčejné firemní dokumenty. Co budete potřebovat. Pokud web často aktualizujete (blog, častá obměna produktů apod.), je možné se domluvit na pravidelném nebo občasném dopřeložení nových textů. Možnosti jsou různé; neváhejte se zeptat!

Na co si dát při překladu webu pozor

Prošli jsme společně v obrysech celý proces lokalizace webu. Můžete se teď ptát, jaká jsou úskalí a na co si dát pozor? Kromě zjevného problému výběru špatného překladatele se nabízí pár dalších věcí.

V první řadě je dobré si říct, proč vůbec na kvalitě lokalizace webu záleží. Pokud chcete webem oslovit zahraniční zákazníky, je důležité, aby vás dobře prezentoval. K tomu by měla být jeho angličtina bezchybná a srovnatelná s projevem rodilého mluvčího.

V Česku jsou bohužel nekvalitní překlady do angličtiny běžnou věcí. Možná byste ani nevěřili, kolik firem a organizací – včetně velkých a významných, jako banky nebo ministerstva – má špatně přeložené weby, které jim dělají ostudu. Zákazník to ne vždy pozná – proto zřejmě tyto překlady na trhu přetrvávají.

Ale já jako překladatel si snadno všimnu. Stejně tak si všimne cizí návštěvník webu – rodilý mluvčí. Lokalizace webu je za každých okolností poměrně nákladná akce. Nemá smysl snažit se ušetřit za každou cenu. Pokud už se do ní pustíte, výsledek by měl být profesionální a reprezentativní, jinak jste se možná ani nemuseli obtěžovat.

Druhou věcí je, že pokud něco prodáváte, pak se s webem nejspíš chcete dobře umisťovat ve vyhledávání v cizí řeči. V tom případě opět potřebujete bezchybný jazyk, jelikož Google špatnou angličtinu ve svém řadicím algoritmu penalizuje. Stejně tak potřebujete mít správně přeložená klíčová slova a SEO prvky, jinak vás to bude zbytečně stát pozice.

Konečně zmíním i technický detail: Po dokončení překladu doporučuji si web plně zazálohovat. Při překladu v CMS systému nemám žádnou vlastní kopii textů. Pokud by došlo k technické závadě a o obsah webu byste přišli, nemohu vám ho poslat znovu. Chraňte tedy svou investici pravidelnou zálohou dat!

Jak šetřit a jak nešetřit na překladu webu

Jak už jsem zmínil, překlady webů mohou být poměrně nákladné. Také jsem zmiňoval, že až po zahájení práce se často zjistí, že je web rozsáhlejší, než si zákazník myslel. Z obou těchto důvodů je pochopitelné, pokud potřebujete cenu udržet pod kontrolou.

Zvlášť v dnešní digitální době se nabízí různá řešení snížení nákladů. Ne všechna jsou však vždy vhodná. Zejména nedoporučuji nechat web přeložit strojovým překladačem. Ten sice pracuje téměř zadarmo, ale jeho chybovost je vysoká a cit pro jazyk většinou nemá žádný.

I strojový překlad s následnou opravou člověkem (tzv. post-editace strojového překladu, MTPE) je spíše okrajové řešení pro texty, na jejichž kvalitě až tolik nezáleží. Stroje si vedou hůře při překladu z češtiny do angličtiny než z angličtiny do češtiny, a na marketingové texty nejsou vhodné vůbec.

Pomocí MTPE lze ušetřit na překladu základních produktových popisků, povinného oznámení o cookies a podobných textů. Na hlavní texty, se kterými chcete oslovovat zákazníky a umisťovat se ve vyhledávačích, doporučuji stroje nepouštět. Navíc MTPE obvykle stojí kolem 70 % ceny ručního překladu – určitě levnější, ale ne dramaticky.

Pokud nutně potřebujete ušetřit, nejčistším řešením je web projít a vybrat stránky, které v cizojazyčné verzi nemusí být vůbec. Ty se nepřeloží a z jejich ceny ušetříte 100 %.

Typickými kandidáty jsou zastaralé (legacy) texty a prvky, které na webu máte od nepaměti, a dnes už vlastně ničemu neslouží. Pokud plánujete nabízet v cizině jen část svého sortimentu, zbytek se také překládat nemusí. Někdy se navíc na webu najdou texty specifické pro český trh nebo české prostředí, které pro cizího čtenáře nemají význam. S jejich identifikací vám případně mohu pomoci.

Tabulkové shrnutí: Překlad webu krok za krokem

Prošli jsme společně v hrubých rysech celý proces lokalizace webu. Na závěr ještě jednotlivé kroky a parametry lokalizačního procesu shrnu do tabulky pro vaši lepší orientaci:

KrokHlavní úkoly / požadavky
1. Výběr překladatele– jazyková vybavenost
– cit pro kulturní kontext
– schopnost pracovat s různými druhy textů
– technické dovednosti
– zkušenost / schopnost zorganizovat lokalizační práci
2. Technická příprava– změření délky textů na webu (není-li ve vašich silách, může udělat překladatel)
– příprava pracovní větve webu pro lokalizaci
– přístup do CMS pro překladatele
– zřízení možnosti zobrazit náhled překládaného webu
3. Příprava projektu– stanovení ceny a termínu / harmonogramu dodání
– dohoda na fázovaném dodání (volitelné)
– stanovení prioritního pořadí textů k překladu (volitelné)
– identifikace textů, které není třeba překládat (snížení nákladů – volitelné)
4. Obsah služby– překlad do rodile znějící angličtiny s citem pro kulturní kontext a druh / obor textu
– základní překladatelská kontrola kvality
– kontrola úplnosti, funkčnosti, konzistence a vhodnosti překladu pomocí náhledu webu
– překlad / úprava technických prvků: SEO popisky, klíčová slova, dodržení případných délkových limitů, popisky obrázků a alt text, přesměrování interních odkazů na přeloženou verzi, a další
5. Dodání / převzetí– kontrola úplnosti, funkčnosti, kvality atd. ze strany zákazníka
6. Doplňkové služby (volitelné)– jazyková konzultace k zahraniční expanzi: firemní slogany, prezentační materiály, kulturní kontext atd.
– překlad textů k videím, příspěvků na sociální sítě, běžných dokumentů apod.
– občasné / pravidelné dopřeložení nového obsahu webu: blog, nové produkty atd.
Tabulka: Hlavní kroky a úkoly k úspěšnému zvládnutí překladu webových stránek