Reference

Mé zkušenosti s vybranými druhy textu

Toto je přehled textů, s nimiž pracuji nejčastěji. Přijímám však zakázky i v řadě dalších oblastí.

Druh textupříklady textůzakázekNS / slov
Firemní dokumentysměrnice, výroční zprávy, provozní řády aj.45900
240.000
Technickédokumentace zařízení, manuály aj.35850
220.000
Obchodně-právnísmlouvy, obchodní podmínky aj.35750
200.000
Vědeckéčlánky, monografie, disertace aj.25400
100.000

Poznámky

Uvedené objemy a počty zakázek jsou přibližné údaje k jaru 2020. 
NS = normostrana: 1.800 znaků vč. mezer. Počet slov na normostranu záleží na průměrné délce slova v textu. Pro ČJ a AJ se většinou pohybuje v rozsahu 250-280 slov / NS.


Moji zákazníci

Pracoval jsem mimo jiné pro…

… a další


Ukázky mé práce

Níže si můžete prohlédnout a stáhnout ukázky mé práce převzaté ze skutečných zakázek.

Formát dokumentů je upraven pro potřeby ukázky. Ukázky jsou anonymizovány.
Kliknutím na obrázek se zobrazí zvětšený výřez. Celou ukázku stáhnete kliknutím na Stáhnout PDF.


Jazykové kvalifikace

Certifikát Cambridge CPE

Certificate of Proficiency in English (CPE) je jazykový certifikát s mezinárodní platností vydávaný britskou Univerzitou v Cambridge. Dokládá znalost jazyka pro obecné použití na úrovni C2 (nejvyšší udělované) dle Evropského referenčního rámce pro studium jazyků. Získání certifikátu je podmíněno složením zkoušky sestávající ze čtení, psaní, gramatiky, poslechu a mluveného projevu, kde je třeba získat úhrnem alespoň 60 % bodů. Certifikát není třeba pravidelně obnovovat.

Certifikát CPE jsem získal v roce 2004 se známkou A, tj. splnění zkoušky na více než 90 % bodů.

Stáhnout PDF

25 let studia a práce s angličtinou

Anglicky jsem se začal učit v 6 letech. Po řadě let strávených soukromými lekcemi jsem pokročil k samostatnému používání jazyka, zejména v podobě čtení a sledování filmů, a později také psaní pro studijní potřeby a překládání.

Ač nejsem „skutečně bilingvní” (tzn. nevyrůstal jsem ve dvojjazyčném prostředí), dnes již je má znalost angličtiny téměř na úrovni rodilého mluvčího. Již léta angličtinu nevnímám jako cizí jazyk, ale prostě s ní žiji. Přečetl jsem anglicky přes 200 knih. Hledám-li něco na internetu, pak na anglickém. Bakalářskou a diplomovou práci na VŠ jsem psal anglicky. Americké filmy a seriály sleduji již mnoho let bez titulků. Všechen software v počítači a telefonu mám v angličtině. A tak dále.

Díky práci překladatele navíc angličtinu pravidelně používám aktivně a přemýšlím o významu slov a podobnostech a rozdílech mezi češtinou a angličtinou. Často si také rozšířím slovní zásobu o odborné termíny, které jsem dříve neznal ani česky. Na svém stylu psaní stále mohu pracovat, avšak gramatické chyby jako takové prostě nedělám.

I tyto dovednosti dávám k dispozici svým klientům na překladatelských zakázkách.


Stručný profesní životopis

Bodové shrnutí základních faktů o mé činnosti, které může posloužit namísto životopisu, si můžete prohlédnout, případně stáhnout níže.

​Má první profesní zkušenost s angličtinou byla práce jazykového lektora v JŠ Skřivánek v Plzni, kam jsem na malý úvazek nastoupil v r. 2007, krátce po svých 18. narozeninách a ještě na střední škole. Učil jsem s mezerami do r. 2011. Mé zkušenosti z této práce zahrnují soukromé i firemní, skupinové i individuální kurzy úrovní A2 – C1 dle Evropského referenčního rámce.

Rovněž v této době jsem začal příležitostně překládat, zpravidla pro příbuzné a známé, někdy za honorář, někdy bez něj. Během studia ekonomie na VŠ jsem angličtinu běžně používal v kurzech, jichž byla zhruba polovina vyučována anglicky. Napsal jsem anglicky bakalářskou i magisterskou kvalifikační práci a necelý rok jsem pracoval jako výzkumný asistent na projektu zpracovávaném plně v angličtině.

Překládáním jsem se začal živit na plný úvazek v r. 2016; v červenci toho roku jsem si zařídil živnost a první inzertní profily na překladatelských portálech. Od té doby se překládání věnuji nepřetržitě; zpracoval jsem již téměř 250 zakázek v celkovém rozsahu kolem 1 milionu slov. Pracoval jsem pro desítky přímých klientů – převážně českých, ale i zahraničních – z mnoha oborů, a také pro několik překladatelských agentur. Na svou práci získávám od klientů pravidelně kladné ohlasy a řada z nich se ke mně dlouhodobě vrací.

Stáhnout PDF


Soubory ke stažení na této stránce (zejména kopii certifikátu a CV) vám dávám k dispozici pro vaše osobní použití. Zůstávají mým vlastnictvím a bez mého předchozího svolení je prosím dále nešiřte ani nepoužívejte.