Glosář: Nové zdrojové slovo

Základní informace

Nové zdrojové slovo (NZS, anglicky new source word, NSW) je syntetická jednotka délky zdrojového textu k překladu používaná k usnadnění zúčtování při použití specializovaných překladatelských programů (CAT nástrojů).

Délka textu v NZS je délka ve slovech snížená o počet slov, která se v textu opakují v rámci shodných nebo podobných úseků.

Způsob, kterým CAT software počítá míru podobnosti úseků a přiřazuje za ni slevy, je poměrně složitý a nepřehledný. Nové zdrojové slovo celý tento proces shrnuje do jediného měřítka, které se obvykle prezentuje zákazníkovi jako podklad pro zúčtování. Cílem je nezatěžovat zákazníka složitým výpočtem slev na každé faktuře.


Více o heslu

Myšlenka

CAT programy fungují tak, že ukládají starší překlady uživatele a automaticky vyhledávají shodné a podobné úseky v nových překladech, nebo i shodné a podobné úseky v rámci téhož textu. K těm pak automaticky doplňují překlady. V případě jen podobných, nikoliv shodných úseků musí překladatel text dále upravit.

Oproti práci v běžném textovém editoru (např. MS Word) může práce v CAT ušetřit i poměrně značné množství času, v důsledku čehož lze zákazníkovi poskytnout slevu. V zájmu objektivity se sleva stanovuje v několika tranších podle procentní míry shody algoritmicky odhadnuté CAT softwarem (tzv. slevová matice CAT, anglicky CAT grid).

Ve snaze usnadnit zákazníkům orientaci v tomto poněkud technokratickém systému se konečná cena pro zákazníka vyjadřuje jako jediné číslo. To představuje délku textu ve fiktivních slovech, jejichž počet je oproti počtu skutečných slov v textu snížen, a to mírou slevy odpovídající podobnostní tranši, do níž dané slovo spadá.

Příklad

Zakázka má 10.000 slov. CAT program ji analyzuje a zjistí, že z toho 1.000 slov je stoprocentně shodných s jinými úseky téhož textu nebo něčeho dříve překládaného. Dalších 3.000 slov je v pásmu shody 99 – 90 %, a dalších 2.000 slov je v pásmu 89 – 75 %. Zbylých 4.000 slov je bez shody.

Pozn.: Procentní hodnota shody dvou úseků přibližně odpovídá tomu, nakolik se úseky liší. Např. odlišnost v jediném znaku (chybějící tečka za větou apod.) je obvykle hodnocena jako shoda 99 %. Odlišnost v jednom slově bývá kolem 90 % a odlišnost v polovině slov v daném úseku bývá hodnocena jako „bez shody“.

Překladatel se zákazníkem se dohodli na slevě 80 % za slova ve stoprocentně shodných úsecích, 50 % za slova v úsecích se shodou v pásmu 99 – 90 %, a 30 % za slova v úsecích se shodou v pásmu 89 – 75 %. Slova v úsecích bez shody jsou za plnou sazbu.

Nacenění této zakázky v NZS bude vypadat takto:

  • 1.000 slov × (1 – 0,80) = 1.000 × 0,20 = 200 NZS
  • 3.000 slov × (1 – 0,50) = 3.000 × 0,50 = 1.500 NZS
  • 2.000 slov × (1 – 0,30) = 2.000 × 0,70 = 1.400 NZS
  • 4.000 slov = 4.000 × 1,00 = 4.000 NZS

Celkem má tedy zakázka 7.100 NZS, ačkoliv její reálná délka je 10.000 slov.

Výhodou tohoto přístupu je, že nová zdrojová slova lze naúčtovat zákazníkovi za plnou dohodnutou cenu za slovo. Slevu už zahrnuje fiktivní zkrácení zakázky (zde zhruba o 29 %). Zákazníkovi tedy není nutné posílat zdlouhavý výpočet uvedený výše ke každé zakázce.

Nová zdrojová slova tedy ve skutečnosti nejsou měřítkem délky textu. Jsou pouze ukazatelem ceny účtované při použití CAT nástroje. Například tisíc slov ve shodných úsecích v příkladu výše se naúčtuje v ceně dvou set neshodných („nových“) slov, atd.


Externí odkazy

  • CAT na české Wikipedii

« Zpět na seznam pojmů