Glosář: CAT nástroj

Základní informace

CAT (computer-aided translation, česky někdy „počítačem podporovaný překlad“) je druh specializovaného software pro překladatele. Při práci nahrazuje běžný textový editor (např. MS Word). Nejedná se o tzv. strojový překlad (machine translation, MT). V CAT je zdrojem všech přeložených textů stále člověk. (I když některé CAT programy mají volitelný MT modul.)

Za hlavní přínosy CAT se považuje jednak snazší udržování terminologické konzistence, jednak zrychlení, a tím pádem také zlevnění překladatelské práce. Finanční úspory však mají své meze a jejich potenciální výše závisí na druhu textů.


Více o heslu

Jak CAT funguje?

CAT dělí překládaný text na krátké úseky (obvykle v délce věty), kde ke každému úseku uloží do paměti jeho překlad. Pokud se shodný nebo dostatečně podobný úsek vyskytne v témže nebo i jiném textu znovu, program sám dosadí překlad uložený v paměti. Při částečné shodě jej musí překladatel upravit; při plné shodě stačí letmá kontrola.

Některé CAT programy mají celou řadu dalších pomocných funkcí, často souvisejících s organizací práce v překladatelských agenturách apod. Pro klienta je z těchto funkcí nejvíce relevantní vestavěný terminologický slovník. Ten musí klient a / nebo překladatel sestavit a udržovat, nicméně potom funguje jako glosář pojmů specifický pro daného překladatele / klienta / zakázku (dle výběru).

K čemu je CAT dobrý?

CAT software je vhodný zejména pro dlouhodobou spolupráci na stále podobných textech a / nebo pro texty s vysokou mírou opakování (např. návody k použití, firemní směrnice apod.). V těchto případech může i celkem značně zrychlit práci, což může překladatel reflektovat poměrnou slevou pro klienta.

U textů s minimální měrou opakování použití CAT klientovi příliš nepřinese, i když překladatel jej stále může chtít využít, pokud se mu v programu pracuje lépe než v běžném editoru. U textů s kreativními prvky (beletrie, marketing apod.) naopak CAT příliš vhodný není, neboť segmentace textu (bez které CAT nemůže fungovat) může způsobit určitou topornost překladu.

Co je slevová matice CAT (CAT grid)?

CAT grid je rozpis procentních slev z ceny překladu podle míry podobnosti jednotlivých úseků. V Česku je tradiční jednotkou zúčtování překladů normostrana (NS), nicméně většina CAT připravuje podklady k vyúčtování podle počtu slov ve zdrojovém textu.

Příklad: Zakázka má 10.000 slov. CAT program ji analyzuje a zjistí, že z toho 1.000 slov je stoprocentně shodných s jinými úseky téhož textu nebo něčeho dříve překládaného. Dalších 3.000 slov je v pásmu shody 99 – 90 %, a dalších 2.000 slov je v pásmu 89 – 75 %. Zbylých 4.000 slov je bez shody.

Překladatel se zákazníkem se dohodli na základní sazbě 2 Kč za slovo a slevě 80 % za slova ve stoprocentně shodných úsecích, 50 % za slova v úsecích se shodou v pásmu 99 – 90 %, a 30 % za slova v úsecích se shodou v pásmu 89 – 75 %. Slova v úsecích bez shody jsou za základní sazbu.

CAT grid pro nacenění této zakázky tedy bude vypadat:

  • 1.000 slov × 2 Kč / sl. × (1 – 0,80) = 1.000 × 0,40 = 400 Kč
  • 3.000 slov × 2 Kč / sl. × (1 – 0,50) = 3.000 × 1,00 = 3.000 Kč
  • 2.000 slov × 2 Kč / sl. × (1 – 0,30) = 2.000 × 1,40 = 2.800 Kč
  • 4.000 slov × 2 Kč / sl. = 4.000 × 2,00 = 8.000 Kč
  • Celkem 14.200 Kč

Pokud by se text účtoval celý za základní sazbu, stál by 20.000 Kč, celková čistá sleva je tedy asi 29 %.

Samozřejmě je možné, že i bez použití CAT by překladatel zohlednil alespoň některé shodné úseky nějakou slevou. Zejména stoprocentně shodné úseky lze snadno rozkopírovat i v běžném editoru jako MS Word. Pravděpodobně by však taková sleva byla menší, neboť CAT se shodnými a podobnými úseky pracuje převážně automaticky a tedy mnohem rychleji.

Jaké CAT programy existují?

Dlouhodobě nejrozšířenějším CAT programem je globálně SDL Trados. Běžně používané jsou i Wordfast, MemoQ, Across, Memsource, Star Transit a další.


Externí odkazy

  • CAT na české Wikipedii

« Zpět na seznam pojmů