Korektura vědeckých prací

Korektura článků, monografií, výzkumných zpráv atd. v angličtině

Cena: 160 Kč / NS

Platí pro běžnou chybovost. Při jiné chybovosti se cena může pohybovat v rozsahu 140 – 220 Kč / NS.

Je-li chyb mnoho, dokážu si s tím poradit, ale znamená to více přepisování, pomalejší postup práce, a tedy i vyšší cenu. Naopak za téměř bezchybné texty mohu poskytnout menší slevu.

NS = normostrana = 1.800 znaků včetně mezer. Účtuji podle délky zdrojového textu.

Služba zahrnuje

 • Profesionální korekturu vašeho textu tak, aby výsledek byl psán plynulou angličtinou srovnatelnou s projevem rodilého mluvčího
 • Sledování změn: Korekturu dostanete provedenou v podobě změn vyznačených v textu (standardně funkce Sledování změn v MS Word), takže přesně víte, co a kde jsem změnil. Spěcháte-li, můžete (alespoň ve Wordu) změny velmi snadno zapracovat všechny najednou, případně vám mohu poslat i „čistou“ verzi, kde už je to udělané ode mě.
 • Didaktické poznámky: Uvidím-li, že často opakujete tutéž jazykovou chybu, přidám vám do poznámky krátké vysvětlení toho, jak je to správě a proč. To prosím neberte jako kritiku – jsou to jen rady, které můžete použít k dalšímu zlepšení své angličtiny, budete-li chtít.
 • Drobnosti navíc: Pokud najdu věcné chyby, upozorním vás na ně. Bude-li v textu něco nejasného, zeptám se vás; jinak pracuji samostatně a nemusíte mě „řešit“.

Co tím získáte

 • Lepší dojem pro čtenáře: Jazykově bezchybný text na čtenáře lépe působí, lépe vás reprezentuje a komunikuje vaši profesionalitu.
 • Konkurenční výhodu: O publikaci v žurnálech, zejména těch dobře „impaktovaných“, je značná konkurence. Hlavním výběrovým faktorem je samozřejmě kvalita vědecké práce, se kterou vám nepomohu. Nicméně na bezchybnost jazyka se také hledí: V některých případech může znamenat rozdíl mezi přijetím a odmítnutím práce, nebo vám umožnit dosáhnout na publikaci v lépe impaktovaném periodiku. Může také urychlit akceptační proces tím, že vám recenzenti nebudou práci vracet k opravě z jazykových důvodů.
 • Klid na práci: Vědecká práce je náročná a vyžaduje dlouhé učení. Podobně je to se studiem jazyků. Svěříte-li korekturu článku mně, nemusíte řešit dokonalost své angličtiny a můžete více času a duševního úsilí věnovat svému výzkumu.

Máte zájem?

Napište mi na jansky@prekladyjansky.com!

Angličtinu studuji a používám už téměř 30 let. Už dávno to pro mě není „cizí“ jazyk. Překládám profesionálně od roku 2016. Za tu dobu jsem přeložil kolem 7.000 normostran (asi 1,8 milionu slov) a zpracoval přes 300 zakázek pro desítky klientů.

Moje reference


Co dalšího vám mohu poskytnout

 • Konzultaci nákladů: Mohu vám poradit, které části článku možná korekturu nepotřebují (typicky reference, někdy tabulky a grafy nebo apendix). Mohu se do jisté míry přizpůsobit fakturačním požadavkům vaší instituce v případě financování z nějakého projektu či grantu.
 • Překlad: Běžněji se setkávám s tím, že výzkumník píše v angličtině a já text jen opravuji. Nicméně přeložit do angličtiny česky psaný text dovedu také. Jen je třeba mít na paměti, že cena bude vyšší a termín dodání delší (v obou případech cca. dvakrát) než u korektury.

Co od vás budu potřebovat

Text k nahlédnutí

Bez prohlédnutí textu si „ani neškrtnu“. Musím zvážit:

 • Jestli daný text dokážu kompetentně opravit: Mám vystudovanou ekonomii; v ní a příbuzných oborech mohu opravit téměř jakýkoliv text. V ostatních oborech se musím podívat a zvážit, jestli tématu rozumím dostatečně na to, abych s ním mohl kvalitně pracovat.
 • Přesnou délku textu, tj. počet znaků nebo slov. Bez toho nemohu nabídnout cenu ani termín.
 • Chybovost textu: Někteří korektoři vysoce chybovité texty odmítají. Já přijímám jakkoliv chybovité texty, dokud z nich alespoň dokážu pochopit, „co tím chtěl básník říci“. Ale rozsáhlejší opravy trvají déle, což prodlouží termín a zvýší cenu. Proto si potřebuji předem udělat obrázek.

Ke všem těmto věcem potřebuji text prohlédnout, ideálně celý. Nemáte-li jej zatím celý k dispozici, potřebuji alespoň reprezentativní vzorek. Nejrychlejší je, když mi text přiložíte hned k úvodní poptávce. Pokud ne, stejně to bude to první, o co vás požádám.

Zaslání textu k nahlédnutí je pro vás zcela nezávazné. Se zaslaným textem nakládám jako s důvěrným, bez ohledu na to, zda se nakonec dohodneme na spolupráci, či nikoliv.

Návrh termínu

Pokud máte termín, do kterého musí být hotovo, nebojte se mi ho sdělit. Řeknu vám hned, zda ho mohu stihnout. Pokud konkrétní termín nemáte, navrhnu vám ho sám.

Pro představu, článek o rozsahu 20 normostran (asi 5–6 tisíc slov) zadaný v pondělí může být do pátku hotový. Dvakrát delší text trvá zhruba dvojnásobně dlouho; dvakrát kratší zhruba dvakrát méně.

Pokud to potřebujete rychleji, je to možné, ale bude to záviset na tom, kolik volné kapacity v nejbližších dnech mám.


Snížení nákladů a možnosti financování

Financování zaměstnavatelem / z grantu

Platit korekturu článku nebo monografie z vlastní kapsy by vás nepřišlo právě levně. Naštěstí je většinou možné, a běžně se to tak dělá, aby korekturu zaplatila buďto vaše instituce, nebo aby se financovala z výzkumného grantu.

Jedná se koneckonců o službu poskytovanou s cílem zlepšit publikační výsledky, z čehož benefituje právě i váš ústav, a na co jsou granty mimo jiné určené.

Se zajištěním financování formou nějakého zprostředkování vám pomoci nemohu; to musíte vyřešit na vaší straně. Mohu vám však poradit: zeptejte se na vašem pracovišti, jaké jsou možnosti. Má zkušenost je taková, že obvykle nějaké jsou, a že vaše soukromé finance mohou zůstat ušetřeny.

Budou-li na takové financování specifické požadavky (komu poslat fakturu, jak dlouhá splatnost, vystavit objednávkový list, uvést na fakturu číslo projektu / grantu, doložit mé kvalifikace atd.), dokážu jim obvykle vyjít vstříc.

Snížení nákladů

U vědeckých prací je nejrozumnější možností snížení nákladů na korekturu obvykle výběr částí textu, které se opravovat nemusí. Za vynechané části pak samozřejmě nic neúčtuji.

Standardně neopravuji oddíl Reference, pokud si o to výslovně neřeknete, neboť na seznamu citovaných článků není moc co vylepšovat.

Je-li to vhodné, mohu přeskočit i další části článku – tabulky, grafy, některé nebo všechny dodatky atd. Tady už je však třeba si dobře rozmyslet, co lze „bezpečně“ vynechat.

Určitě bych nedoporučil vynechávat části hlavní stati, které budou recenzenti pravděpodobně číst, i pokud to třeba jsou oddíly méně „zajímavé“.

V každém případě se o výběru částí k vynechání můžeme společně poradit, budete-li chtít.


Obchodní podmínky

Na překlady mám živnost (hlavní činnost), fakturuji na vlastní IČO. Nejsem plátcem DPH.

Úplné obchodní podmínky