Glosář: Poskytovatel jazykových služeb

Základní informace

Poskytovatel jazykových služeb (language service provider, LSP) je z angličtiny převzaté označení pro dodavatele překladů, korektur, tlumočení a podobných služeb. Obvykle se používá pro firmy (překladatelské agentury), ale lze se setkat i s jeho použitím pro jednotlivce (překladatele, tlumočníky apod.).

Jedná se o termín používaný hlavně v korporátním marketingu. Jako většina takových termínů je zbytečně honosný a málo popisný, neboť z něj není jasné, o jaký subjekt se jedná. Pro zamezení nedorozuměním považuji za lepší používat označení překladatelská agentura / překladatel / tlumočník apod., podle situace.

« Zpět na seznam pojmů