9 mýtů o překladatelských agenturách

Překladatelské agentury obsluhují většinu českého trhu s překlady. Přesto se názory na ně mezi překladateli často dost různí. I největší kritici obvykle uznávají, že agentura dokáže zpracovat větší objem textu v daném čase a / nebo více různých jazykových kombinací než překladatel-jednotlivec (freelancer). Rovněž často dokáže poskytnout doplňkové služby, které většina freelancerů nenabízí, např. grafické a … Číst dál

Průzkum trhu s překlady: Počty překladatelů a agentur, tržby, sazby a objem trhu

V pokračování série započaté v tomto článku se snažím popsat základní situaci na trhu s překlady, s cílem umožnit zákazníkům udělat si jasnější představu o tomto odvětví. V tomto článku se věnuji podrobnostem jako je počet překladatelů, velikost agentur, obvyklé sazby přímých a agenturních překladů a celkový objem trhu. Zaměřuji se při tom pouze na český trh a místy … Číst dál

Anatomie trhu s překlady

Trh s překlady sestává převážně z živnostníků – koncových poskytovatelů služeb, tedy překladatelů samotných. Ti často, ne však vždy pracují skrze přeprodejce tradičně nazývané překladatelskými agenturami. Formální organizace je minimální a trh je fragmentovaný; spolehlivé a věrohodné průzkumy trhu se příliš neprovádí a jsou tedy těžko k mání. To vše vede k tomu, že pro zákazníky hledající služby, které … Číst dál