Glosář: Marže překladatelské agentury

Základní informace

Marže překladatelské agentury je rozdíl mezi cenou účtovanou překladatelem-živnostníkem agentuře a agenturou zákazníkovi. Hradí se z ní provoz agentury a zisk jejího majitele.


Více o heslu

Překladatelské agentury jsou obvykle firmy typu nákup-prodej, které vystupují jako přeprodejci překladatelských služeb. Od překladatelů-živnostníků nakupují a koncovým zákazníkům prodávají. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou je marže, z níž je agentura živa.

Výše marží se na českém trhu obvykle pohybuje od 30 % do 100 %. Marže kolem 70 – 100 % si obvykle účtují největší agentury na trhu, které si to mohou s ohledem na svou tržní pozici dovolit. Menší agentury mívají marže kolem 30 – 50 %. Marže nad 100 % lze ve většině případů považovat za neopodstatněné.

Sazba vyplácená agenturou překladatelům však bývá velmi podobná bez ohledu na velikost agentury. Není tedy obecně pravdou, že u větší agentury by pro zákazníka nutně pracovali kvalitnější překladatelé. Naopak, některé velké agentury nabízejí překladatelům sazby nižší než agentury malé, což jim dále zvyšuje marži. Důvodem je opět jejich silná vyjednávací pozice.

Veškerou překladatelskou práci obvykle vykonává překladatel-živnostník, a tito překladatelé jsou u levnějších i dražších agentur většinou podobné kvality. Naopak, u větších agentur bývají podmínky spolupráce pro překladatele méně výhodné, což může vést k nižšímu podílu kvalitních překladatelů.

Zákazník, který zvažuje nákup u dražší agentury, by se tedy měl informovat, jaké dodatečné služby či výhody jim vyšší cena přinese. Jinak riskuje, že bude pouze přiživovat vysoko nastavenou marži dominantního prodejce, za niž nic „navíc“ nedostane.

« Zpět na seznam pojmů